Con nên nhớ, mình là doanh nhân. Nếu tức giận thì đi ngủ

Bạn có đang điều khiển cuộc sống của chính mình?

Con nên nhớ, mình là doanh nhân. Nếu tức giận thì đi ngủ

Vượt qua nỗi sợ khi bắt chuyện với phụ nữ đẹp